• De kernreactor in Borssele

    De kernreactor in Borssele
  • Atoompool

    Atoompool

Nederlandse Atoompool

Nucleaire risico’s kun je als verzekeraar niet alleen dragen. Daarvoor is de Nederlandse Atoompool opgericht: een pool van verzekeraars voor de verzekering van kerncentrales. De Vereende managet de Atoompool voor de Nederlandse verzekeringsmarkt.

De Nederlandse Atoompool is een pool van verzekeraars voor de verzekering van nucleaire installaties die benoemd zijn in de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (WAKO). Het gaat om de kernreactor in Borssele, de opslag van radioactief afval bij COVRA in Vlissingen en enkele kleinere installaties. 

De Atoompool verzekert nucleaire risico's in Nederland en treedt op als herverzekeraar voor buitenlandse atoompools. Verzekeraars werken in deze pool samen, omdat schade en aansprakelijkheid bij nucleaire installaties zeer groot kunnen zijn. Bijvoorbeeld: op grond van de WAKO kan een exploitant van een kerninstallatie verplicht worden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten van € 100 miljoen, oplopend tot € 1.200 miljoen. Met behulp van de Atoompool spreidt men het risico.

Schade na nucleair incident

Doet zich een nucleair incident voor? Dan heeft u wellicht vragen over de afhandeling van schade die is ontstaan. Op deze pagina informeren wij u zo uitbereid mogelijk over schade na een nucleair incident en wat u moet doen.

Meer over de Atoompool

Wat is de Atoompool? Leden Atoompool