Disclaimer

DISCLAIMER

De Atoompool besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling, actualiteit en betrouwbaarheid van de website en de gegevens daarop. De Atoompool streeft er naar dat ook de informatie die door middel van de zoekfunctie gegeven wordt correct is en dat deze zoekfunctie juist en ononderbroken functioneert. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. De Atoompool is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet, e-mail of door technische storingen.

Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door de Atoompool worden gewijzigd. De Atoompool kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De Atoompool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen.