Corporate Governance Atoompool

 

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken en adviseert de Directie. De leden van de Raad van Commissarissen zijn bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico’s en zijn benoemd door de Algemene Vergadering.

 

Samenstelling Raad van Commissarissen:

Mr. M.G. Delfos, voorzitter
Mevrouw A.D.C.P. van Herel
R. van der Schaaf
G. van Rooijen

 

Directie
De Directie van de Atoompool wordt gevoerd door de Directie van de Vereende. De Directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de ontwikkeling van beleid en het bepalen van de strategie voor de Atoompool.

De Directie van de Vereende bestaat uit twee leden met een brede en verschillende achtergrond. Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden houdt de Directie rekening met de verschillende belangen en is zij zich bewust van de maatschappelijke rol.

 

Samenstelling Directie:

Mevrouw Carola Wijkamp-Hermsen, voorzitter

drs. Harmen C.J. Ettema RA