Jaarverslag 2020 de Vereende

De Vereende bouwt aan een solide fundament voor de toekomst

20 mei 2021 - PERSBERICHT jaarverslag 2020 de Vereende - In het vandaag gepubliceerde jaarverslag meldt de Vereende dat in 2020 het premievolume van de verzekeringsportefeuille van opnieuw is toegenomen: met 16,5% van € 45,5 miljoen naar € 53,0 miljoen verdiende premie. Ook dit jaar was er sprake van groei, maar vanwege de coronacrisis in een wat rustiger tempo dan de afgelopen jaren. Dit jaar lag de nadruk op het verder professionaliseren van de interne organisatie.

De netto combined ratio kwam in 2020 uit op 91,7% onder andere door een verbeterde schaderatio (positief uitloopresultaat en positief corona-effect). De solvabiliteit steeg van 151% naar 156 %, met name door het positieve resultaat van € 3,5 miljoen.  

Door het coronavirus werd 2020 een bijzonder jaar: de collega’s van de Vereende zetten hun werk vanuit huis voort met als resultaat dat de dienstverlening aan adviseurs en klanten ongestoord doorging. In 2020 is de start gemaakt van een organisatie breed programma ‘Service Excellence’ om te werken aan excellente dienstverlening met als doel om de klanttevredenheid te verhogen en de processen efficiënter te maken.  

De missie van de Vereende

De missie is het bieden van oplossingen voor maatschappelijke issues in de schadeverzekeringsbranche. Assurantieadviseurs weten steeds beter de weg naar de Vereende te vinden. Preventie in branches of bij specifieke risico’s is een steeds belangrijker element geworden. Vanwege corona zagen zakelijke klanten hun werkzaamheden stil vallen of minimaliseren en kunnen meer particuliere klanten in betalingsproblemen komen. De Vereende monitort deze ontwikkelingen en denkt voortdurend mee over oplossingen om de effecten voor de klanten zoveel mogelijk te beperken. Zo is de Vereende samen opgetrokken met de NVVK, het Verbond van Verzekeraars en assurantieadviseurs om lagere inboedel- en AVP-premies te rekenen voor consumenten die starten met een hulpverleningstraject.

De zekerheid waar de toekomst om vraagt

Met het herstel van het rendement en de solvabiliteit van de afgelopen jaren heeft de Vereende een solide fundament gebouwd. Hiermee kunnen we goed voldoen aan de huidige vraag. De belofte van de Vereende is niet voor niks ‘De zekerheid waar de tijd om vraagt’. Maar met deze basis kan de Vereende ook voldoen aan de toekomstige vraag: ‘De zekerheid waar de toekomst om vraagt’. Om adequaat in te kunnen spelen op het aanbod in de markt, is het noodzakelijk om de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt goed te volgen. Daarom heeft de Vereende trendwatcher Jesse van Doren gevraagd welke ontwikkelingen er zijn rond 2030 die van belang zijn voor de schadeverzekeringsbranche.

Assurantieadviseurs zijn vervolgens in een enquête gevraagd welke van deze trends zij het meest belangrijk vinden. Daarnaast heeft de Vereende het Verbond van Verzekeraars, VVP, AMweb, Adfiz en NVGA deze trends voorgelegd. In volgende nieuwsbrieven van de Vereende wordt telkens een van deze trend besproken. Wat is de trend en wat vindt de branche ervan?

Jaarverslag Vereende 2020

Tags