Kan het juiste aantal schadevrije jaren op de offerte?


20 maart '24 - Bij een offerte-aanvraag voor een autoverzekering geven klanten meestal zelf het aantal schadevrije jaren op. Uit cijfers van verzekeraars blijkt dat tot wel 50% van die opgaves onjuist is. Dat leidt dan ook weer tot net zoveel onjuist opgemaakte polissen. Verzekeraars constateren fouten pas later, als zij een controle doen in Roy-data. Dat is het huidige systeem voor de registratie van schadevrije jaren. De achteraf gecorrigeerde polissen zorgen voor verwarring en irritatie bij klanten en extra werk voor verzekeraars en assurantieadviseurs. Tijd dus om de bestaande systematiek te verbeteren.

Bij de Vereende loopt het proces weer net wat anders. De Vereende gaat nu in de offerte altijd uit van 0 schadevrije jaren. Als het daadwerkelijke aantal schade vrije jaren anders is, wordt dat na de offerte gecorrigeerd. Dat dit proces aangepast gaat worden, is voor de klanten van de Vereende een grote stap vooruit.

Veranderen

Het Verbond van Verzekeraars en Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (Stichting EPS) werken daarom aan een nieuw schadevrije jaren-systeem. Een systeem dat verzekerden en verzekeraars real time inzicht geeft in de stand van schadevrije jaren. Ook is het transparanter dan Roy-data, want de klant kan ook zien hoe de schadevrije jaren zijn opgebouwd. De overgang van Roy-data naar een nieuw, transparant schadevrije jaren-systeem betekent dat verzekeraars, gevolmachtigde agenten en systeemhuizen hun systemen moeten aanpassen. Om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen, begeleiden het Verbond en Stichting EPS de betrokken partijen bij dit project.

 

Huidige Roy-data

Sinds 2007 worden schadevrije jaren die vrijkomen na het beëindigen (royeren) van een motorrijtuigenverzekering geregistreerd in Roy-data. De verzekeraar of gevolmachtigd agent die de verzekering beëindigt, berekent het aantal schadevrije jaren dat er op dat moment is en levert deze aan bij Roy-data. De klant ontvangt een opgave van de schadevrije jaren bij iedere verlenging (prolongatie) en beëindiging.

 

Nieuw systeem

Het nieuwe Schadevrije jaren-systeem werkt anders dan Roy-data. Dit systeem doet de berekeningen van schadevrije jaren centraal. Dat betekent dus dat verzekeraars de berekening niet meer zelf doen. Zij gaan wijzigingen die van invloed zijn op de schadevrije jaren aanleveren aan het Schadevrije jaren-systeem. Denk bijvoorbeeld aan de ingangsdatum van de verzekering, schadeclaims, beëindigingen, adreswijzigingen etc. De opbouw van schadevrije jaren op basis van deze events is voor de klant altijd inzichtelijk. En voor verzekeraars geldt dat ook zij de schadevrije jaren van (potentiële) klanten op ieder moment kunnen raadplegen.

Blockchaintechnologie

Net als bij Roy-data wordt het Schadevrije jaren-systeem beheerd door Stichting EPS. Nieuw is dat het systeem gebruik maakt van blockchaintechnologie. Dat zorgt ervoor dat een juiste opgave voor de klant gegarandeerd kan worden. Dat is belangrijk omdat het aantal schadevrije jaren een bepaalde geldelijke waarde heeft. Hoe meer schadevrije jaren de klant opbouwt, hoe meer korting de klant krijgt op de premie.

 

Maandensystematiek

Het Schadevrije jaren-systeem rekent in maanden. Dat betekent dat een verzekeraar een verzekering kan accepteren met bijvoorbeeld 5 jaar en 10 maanden. De maandensystematiek maakt de registratie duidelijker en eerlijker.  Want bij de overstap naar een andere verzekeraar gaan er geen opgebouwde schadevrije maanden verloren en is ook een versnelde opbouw door afrondingen (naar boven) niet meer mogelijk.

 

Ingangsdatum

Binnenkort kunnen we u vertellen wanneer we verwachten dat dit nieuwe systeem in gebruik zal worden genomen. Er geldt dan nog een overgangsperiode voor deelnemende partijen (verzekeraars, gevolmachtigd agenten en systeemhuizen).

 

 

Bron: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/schade/mobiliteit-en-verkeersveiligheid/transparante-schadevrije-jaren

Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.